2020-2021 - LGS Groussbus

Direkt zum Seiteninhalt

2020-2021

Revue Aktivitéiten
·       24.12.2020

Friddensliicht 2020 an dem Préizerdall
Aktivitéit fir AvEx an CaraPio
Et ass dëst eng Kannermass - an deem Sënn sinn eis
Biber an Wëllefcher häerzlech wëllkomm
R-V ass um 15.50h virun der Kierch

·       25.12.2020

Friddensliicht 2020 zu Groussbus
Aktivitéit fir den ganzen Grupp (10.20h. - Kierch)

·       26.12.2020

Friddensliicht 2020 zu Viichten
Aktivitéit CaraPio
R-V ass um 10.20h virun der Kierch

·       26.12.2020

Friddensliicht 2020 zu Wal
Aktivitéit Biber an Wëllefcher
R-V ass um 10.20h virun der Kierch

·       16.05.2021

Nationalen Wëllefchersrallye
LGS Groussbus
Aktivitéit Wëllefcher zu Mäerzeg

·       28.05.-30.05.2021

MAD - Multi Action Day
Nationalen Rallye CaraPio
Luerentzweiler

·       20.06.2021

Feierlechkeeten Nationalfeierdag
Wal
Treffen bei der Kierch ëm 10.15h.
Ganzen Grupp

·       22.06.2021

Feierlechkeeten Nationalfeierdag
Mäerzeg
Treffen bei der Turelbaach ëm 18.45h.
Ganzen Grupp

·       03.07.2021

Sortie mat der FNEL Réiden
Biber an Wëllefcher

·       10.07.2021

IRON SCOUT Ersatzdatum
65 km an 24 Stonnen
Aktivitéit CaraPio

·       06.09.2021

Watergames & more
Camp 2021 AvEx / CaraPio
De Haan

·       19.09.2021

Schlassfest Kolpech
Aktivitéit ganzen Grupp
National Aktivitéiten

Neihaischen

 • 07.11.20 Wëldiessen
Informatiounen heizou ënnert:
https://news.lgs.lu/event/9_weldiessen-2020/

 • 19.12.20 Friddensliicht 2020
Informatiounen:
https://news.lgs.lu/event/16_friddensliicht-3/


Verband / Nationales & Internationales

 • 22.02.21 World Thinking Day / Founder's Day 2021
 • 25.05.21 Sprangprëssessioun
Informatiounen:
https://news.lgs.lu/event/16_sprangpressessioun-6/
 • 10.06.21 E Patt beim Pit
Informatiounen an Aschreiwen:
https://news.lgs.lu/event/16_e-patt-beim-pit-10/
 • Scout Scarf Day
Informatiounen:
https://international.lgs.lu/scout-scarf-day/

Biber

 • 24.04.21 Bibermud um Neihaischen
 • 08.05.21 Biber an Wëllefchersandacht

Wëllefcher

 • 08.05.21 Biber an Wëllefchersandacht
 • 16.05.21 Wëllefchers-Rallye
Informatiounen momentan ënnert:
https://news.lgs.lu/event/4_wellefchers-rally-2/
 • 12.06.21 Naturdag
 • Informatiounen:
https://news.lgs.lu/event/4_naturdag-3/

AvEx

CaraPio

 • 08.21 European Jamboree Poland
Informatiounen:
https://news.lgs.lu/event/13_european-jamboree-2020-poland/
 • 10.07.-11.07.21 Iron Scout
Wou? Klierf

RaRo


Sinn mir iwwert Chat net erreechbar, maacht eis w.e.g. eng Mail!
Zurück zum Seiteninhalt